رفتن به محتوای اصلی

 دستگیری ٤ مخالف کرد ایرانی در کردستان عراق

 دستگیری ٤ مخاف کرد ایرانی در کردستان عراق
posted onSeptember 3, 2018
noدیدگاه

 

 نیروهای مرزبانی استان سلیمانیە کردستان عراق روز سەشنبە ٢٨ آگوست ٤ عضو حزب آزادی کردستان (پاک) با نامهای: دلشاد خ - پشکو س - هیدی س و کارو چ را در مرز دستگیر و بازداشت کردەاند. این گروە از اعضای پاک در صورتیکە بە جمهوری اسلامی ایران تحویل دادە شوند با خطر اعدام مواجه خواهند شد. 

 

 پاک در این رابطە حاضر نشد بە آواتودی توضیح بدهد ولی منبع امنیتی آواتودی در استان حلبچە گفتە است این گروە تحت فشار قرار گرفتەاند کە نوع رابطە خود با شهروندان کرد ایرانی را فاش کنند. حزب آزادی کردستان یک گروە مخالف جمهوری اسلامی است کە در استان اربیل کردستان عراق پایگاه هایی دارد.