رفتن به محتوای اصلی

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

posted onDecember 11, 2018
noدیدگاه

بنابر اسنادی کە آواتودی بە آنها دست یافتە، علی انصاری از معتمدین بیت آیت اللە خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، از عوامل اصلی خروج ارز دولتی تحت عنوان سرمایە بانک آیندە از ایران و ساخت یک هتل ٥ ستارە مجلل در

پشت پرده واگذاری 291 میلیاردی نیشکر هفت تپه!

posted onDecember 10, 2018
noدیدگاه

برخی از کارگران این شرکت عنوان کردند ؛ حدود 5 ماه است که حقوق معوقه خود را دریافت نکردند و این برخلاف گفته رئیس سازمان خصوصی سازی است که مدعی است این صاحبان جدید حقوق معوقه را به دو ماه رسانده اند

'دشمنان فرضی' همیشە بە داد جمهوری اسلامی می رسند

posted onDecember 8, 2018
noدیدگاه

در حالیکە فعالان مدنی بلوچستان اعتقاد دارند کە بمب گذاری روز پنچ شنبە ١٥ آذر تکرار سناریوی اهواز و بهانەایی برای دستگیری بلوچهای ناراضی است، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز ش