رفتن به محتوای اصلی

جھان

جھان

دونالد ترامپ سیستم مالی جهان را تبدیل به سلاحی علیه تهران کرد

posted onNovember 14, 2018
noدیدگاه

مجله تایم گزارش داد: در شش ماه گذشته، دونالد ترامپ، سیستم مالی جهان را تبدیل به سلاحی علیه تهران کرد. به گونه‌ای که شرکتها و مؤسسات مالی ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاریهایشان را در ایران متوقف کنند تا این‌ که ریسک خطر تحریم های آمریکا را بپذیرند.

دانمارک: دیپلماتهای ایرانی وابستە بە سپاە باید از دانمارک اخراج شوند

posted onNovember 12, 2018
noدیدگاه

ناصر خادر سخنگوی کمیتە دفاع و عضو حزب محافظە کار دانمارک در گفتگویی با رادیوی دانمارک اعلام کرد کە دیپلماتهای ایرانی وابستە بە سپاە پاسداران تهدید برای جامعە این کشور بە حساب میایند و باید از این کشور ا

سی ان ان : بانک های آمریکا آماده حملات سایبری ایران برای مقابله با تحریم ها می شوند

posted onNovember 12, 2018
noدیدگاه

 بانک‌های آمریکایی پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی دولت آمریکا، آماده می‌شوند که با حمله‌های احتمالی هکرهای ایرانی به سیستم مالی آمریکا مقابله کنند.

وزارت دفاع آمریکا: جمهوری اسلامی همچنان برای نیروهای آمریکایی در خاورمیانە تهدید است

posted onNovember 7, 2018
noدیدگاه

بر اساس گزارشی از وزارت دفاع آمریکا کە فعالیت نیروهای وابستە بە جمهوری اسلامی از تیر ماە تا مهر ماە را پوشش دادە است، نیروهای سپاە قدس جمهوری اسلامی و گروه های شبە نظامی وابستە بە آنها همچنان برای نیروه

تنها دو روز پیش از شروع تحریمهای تاریخی آمریکا بانکهای کرە جنوبی هم از ایران خارج شدند.

posted onNovember 2, 2018
noدیدگاه

با نزدیک شدن دور تازە تحریمهای آمریکا علیە جمهوری اسلامی بانکهای 'ووری' و 'بانک صنعت' کرە جنوبی روز جمعە ١١ آبان ماە ١٣٩٧ اعلام کردند کە هرگونە نقل و انتقال پول با بانکهای ایران را متوقف