رفتن به محتوای اصلی

مقاله

مقاله

شهید و شکوهبان

posted onApril 6, 2023
noدیدگاه

نویسنده این مقاله سعی دارد، با معرفی یک واژه نو، کنشگران فلسفه، روشنفکران و زبانشان را به میانه متنی فرا خواند که بحث برانگیز است. سپس با نگارشی اجمالی بر تاریخ ، فرهنگ و نژاد بر بستر غرور میهنی و تفاوت ها، آنرا با نتیجه گیری به پایان ببرد. 

انسان و آزادی در آینه ی تاریخ

posted onOctober 28, 2021
noدیدگاه

تکلیفی بزرگ و عجیب که بر دوش روح آدمیست، به هیچ وجه ساده نیست چون شاید نتوان نظیرش را یافت. در حقیقت آزادی هدیه ای نیست که به ما داده شده باشد بلکه یک انتخاب است البته قطعا این انتخاب از نوع سخت خواهد بود!