رفتن به محتوای اصلی

مقاله

مقاله

سیاست زبانی و زبان سیاسی 

posted onFebruary 21, 2019
noدیدگاه

زبان مسئله ای سیاسی است یا فرهنگی؟ حکومتهای دیکتاتوری اصول حکومتداری خود را بر چه اساسی بنیان می نهند که ماهیت و مسئله ی زبان ملیتها در آن به صورت پدیده ای حل ناشدنی باقی می ماند؟

شین بر شین آباد

posted onDecember 6, 2018
noدیدگاه

درپانزدهم آذر ماه1391  کلاس چهارم ابتدایی مدرسه انقلاب اسلامی روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر به دنبال نشت بخاری نفتی دچار آتش سوزی گردید که دراین حادثه 29 دانش آموز دچار سوختگی شدند و به

گسترش فحشا با کلاه شرعی و بی خیالی مسوولان

posted onNovember 1, 2018
noدیدگاه

به دنبال تشدید فقر و تنگدستی در ایران تن فروشی  نه تنها مختص دختران فراری یا زنان کارتن خواب نیست بلکه بسیاری از زنان و مردان ، کوچک و بزرگ ، باسواد و بی سواد ،کارمند و دانشجو ساعاتی از روز را به عنوان