رفتن به محتوای اصلی

کردستان

کردستان

فشار غیر قانونی جمهوری اسلامی بر خانوادە روزنامەنگاران مستقل و فعالین سیاسی محکوم است

posted onSeptember 19, 2019
noدیدگاه

 آواتودی اختصاصی: طبق گزارش رسیدە در روزهای گذشتە تیم اطلاعاتی آذربایجان غربی با سرگروهی حسین مصطفی پور اهل سردشت، سنگ قبر کریم جوانمردی، پدر علی جوانمردی روزنامەنگار مستقل را شکستە و تهدید کردە کە اگر مرمت شود، دوبارە آنرا خواهد شکست.