رفتن به محتوای اصلی

کردستان

کردستان

 درخواست برای تحقیقات جدید در خصوص ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو سی سال پس از ترور او

posted onJuly 15, 2019
noدیدگاه

در هفته‌ای که با سی‌امین سالروز ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو به دست تروریست‌های جمهوری اسلامی در لباس ظاهری «ماموران دیپلماتیک» این حکومت مصادف است، هزاران ایرانی با برگزاری گردهم‌آیی‌ها و تظاهرات، از اقلیم کردستان عراق گرفت

سی سال از جنایت تروریستی رژیم ایران در کشتار دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر اسطوره‌ای کردستان سپری شد

posted onJuly 13, 2019
noدیدگاه

در روزی که در آپارتمانی در وین با گلوله‌های تروریست‌های آموزش دیده اعزامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در خون خود غلتید، تنها 58 سال داشت؛ اما نظر به تاثیرات کارنامه طولانی سیاسی و بلندآوازگی نامش، به نظر می‌رسید یک

پاسخ پیشمرگان به تعرض‌های حکومت ایران؛ در آستانە سالروز ترور دکتر قاسملو

posted onJuly 11, 2019
noدیدگاه

در حالی که گزارش‌های رسیده به آواتودی حاکی است که بخش بزرگ گزارش‌های انتشار یافته روزهای اخیر در رسانه‌های دولتی فارسی‌زبان، در خصوص مذاکرات به اصطلاح «محرمانه» اخیر میان جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان شماری ا

نتیجە تولید خشونت توسط سپاه

posted onJuly 9, 2019
noدیدگاه

روز سەشنبە جوانان انقلابی کرد، معروف بە عقابهای زاگرس گروهی از پاسداران رسمی در پیرانشهر را هدف قرار دادند کە در نتیجە حاصل احمدی معروف بە حاصل دیوانە و دو پاسدار دیگر با نامهای ستار پیروتی و امید مولازادە کشتە شدە

حسن خمینی مامور خامنەای برای مذاکرە با آمریکا و مخالفان عملگرای جمھوری اسلامی

posted onJuly 5, 2019
noدیدگاه

آواتودی اختصاصی: حسن خمینی نوە روح اللە خمینی بنیانگذار نظام اسلامی ھمراە با دو تن از فرماندھان سپاە قدس و فرماندە قرارگاە رمضان و ایرج مسجدی سفیر جمھوری اسلامی در عراق بە اربیل کردستان عراق رفتە و سپس بە سنندج در کردستان ایران سفر کردە است.

نماینده مجلس تایید کرد: کوله‎‌بران کرد با مدارک دکترا و کارشناسی ارشد

posted onJuly 5, 2019
noدیدگاه

کوله‌بران کرد با مدارک دکترا و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) در میان ده‌ها هزار کوله‌بر کردی هستند که در سال‌های اخیر برای بدست آوردن اندک درآمدی جان خود را در کوه و کمرهای مناطق مرزی ایران و عراق به خطر می‌اندازند.

نیروهای پژاک در مقابل حملە سپاه پاسداران مقاومت کردند! پ ک ک دستور عقب نشینی داد!

posted onApril 24, 2019
noدیدگاه

نیروهای سپاه پاسداران در چهارچوب رزمایشی نظامی در ارتفاعات مرزی شاهو در کردستان ایران بە گروهی از نیروهای حزب حیات آزاد کردستان حملە کردند کە با مقاومت این گروه مواجە شدند.

 پس از قتل یک معلم بی گناه اکنون پسرش را بە جرم دادخواهی دستگیر و شکنجە کردەاند

posted onFebruary 11, 2019
noدیدگاه

 عصر یکشنبە گروهی شش نفرە از ماموران اطلاعاتس شهرستان بانە بە فرماندهی بهزاد لطفی بە خانە سیامک رستمی و دایی اش عزیز شهیدی حملە کردە و با ضرب و شتم آتها را دستگیر کردەاند.