رفتن به محتوای اصلی

ایران

ایران

پاکسازی در سپاه با هدف اجرای کودتا

posted onApril 22, 2019
noدیدگاه

روز یکشنبە اول اردیبهشت ٩٨ علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی سرلشکر محمد علی جعفری فرماندە کل سپاه را برکنار و سرتیپ پاسدار حسین سلامی را با ترفیع درجە بە سرلشکری بعنوان جایگزین او منصوب کرد.

ترامپ گفت و انجام داد!

posted onMarch 29, 2019
noدیدگاه

آواتودی: رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجە آمریکا اعلام کردە مهلت کشورهایی کە از تحریمهای ایران معاف شدە بودند، تمدید نمی شود و آمریکا توان اجرای تحریمها در سطح بین المللی را افزایش

شورای دمکراسی خواهان ایران: مردم بە کمک سیل زدگان شمال کشور بشتابند

posted onMarch 24, 2019
noدیدگاه

شورای دمکراسی خواهان ایران متشکل از چندین حزب اپوزسیون دمکرات و سکولار ایران روز یکشنبە ٤ فروردین ١٣٩٨ در بیانەای از مردم سراسر ایران خواست کە بە یاری سیل زدگان شمال کشور بروند.

آواتودی اختصاصی: پایانە حمل و نقل اصفهان غرق در فساد!

posted onMarch 17, 2019
noدیدگاه

یک اختلاس چندین میلیاردی، خیانت در امانت و کلاهبرداری اعضای هیات مدیرە دو شرکت مسافربری با همکاری ادارە کل سازمان پایانەهای حمل و نقل جادەای و ادارە مالیاتی شهرداری مرکزی استان اصفهان انجام شدە است