رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

ایران

ایران

جمهوری اسلامی انتشار اسامی تحریم‌شدگان توسط آمریکا را در رسانەهای دولتی ممنوع اعلام کرد

posted onJanuary 20, 2019
noدیدگاه

در حالیکه ایالات متحده تحریم‌ها برای برنامه موشکی و همچنین بی ثبات سازی جمهوری اسلامی در منطقه را افزایش داده و وزیر خارجه آمریکا می گوید در صورت عدم تغییر رفتار تهران این تحریم ها بیشتر می شود، در ایرا

١٢هزار و ٨٩٧کودک در یک استان دچار سوء تغذیه هستند

posted onJanuary 16, 2019
noدیدگاه

رییس ادارە درمان اداره‌کل کمیته امداد امام استان سیستان وبلوچستان، ‌موسی آبتن میگوید: با توجه به این که استان از نظر شاخص های بهداشتی در پایین ترین سطح قرار دارد بنابراین محرومیت اقتصادی، پایین بودن سطح درآمد مردم