رفتن به محتوای اصلی

فرهنگ

فرهنگ

مریم ابراهیم وند پس از سە سال بلاتکلیفی در زندان اوین بە دە سال و ٦ ما حبس محکوم شد

posted onNovember 3, 2020
noدیدگاه

آواتودی تهران - مریم ابراهیم وند کارگردان و نویسندە سینما پس از سە سال بلاتکلیفی در زندان اوین، بە  اتهام ''نشر اکاذیب در مورد سپاە پاسداران، تلاش برای ساخت فیلم مبتذل و توهین بە رئیس جمه