رفتن به محتوای اصلی

شکنجەگران جمھوری اسلامی و مسوولان اعدام جوانان کرد را بشناسید!

شکنجەگران جمھوری اسلامی و مسوولان اعدام جوانان کرد را بشناسید!
به ترتیب از راست اسحاق ابراھیمی مدیر کل زندانهای کردستان، نفر وسط شکنجه گر معروف طیب نادری مدیر داخلی زندان سنندج که دارای پرونده فساد مالی است و نفر آخر از چپ عزیز حیدری رییس زندان سنندج است. این مکان راهروی اصلی زندان مرکزی سنندج است.
اختصاصی آواتودی
posted onMay 2, 2018
noدیدگاه

 

‏عزیز حیدری رییس زندان سنندج پیشتر در کرمانشاه راننده مینی بوس بوده ‏با رانت و پارتی با کمک یکی دیگر از همشهریانش به اسم پژمان پروین به عنوان مددکار  وارد سازمان زندانها شد ابتدا به عنوان نیروی ساعتی ولی سپس با استفاده از نفوذ و رانت  پژمان پروین که خود فردی فاسد و دارای پرونده فساد مالی و اخلاقی است بدون داشتن صلاحیت و حتی مدرک تحصیلی پلەھای ترقی در مسوولیت را گذراند.

‏پژمان پروین در قضیه پرونده سازی دروغین به نام زندانیان وامهای ستاد دیه  از مسببین اصلی بود که با استفاده از نفوذش هیچوقت محاکمه نشد! و فساد اخلاقی وی با همسر یکی دیگر از همکارانش  منتشر شد که از این بابت هم با وی برخورد نشد و ارتقا  رتبه هم پیدا کرد.

‏عزیز حیدری جز باند پروین بود ‏آدم بسیار بد دهن و فاسدی کە با زندانیان مواد مخدر  و قلدر زد و بند دارد. در خصوص اختلاس از طریق ساخت و ساز و برده کشی از زندانیان مافیای درون زندان را تشلیل دادە.

‏طیب نادری مدیر داخلی زندان سنندج هم زن برادر یکی دیگر از مسئولان زندان های استان کردستان است که با استفاده از رانت و معرفی او استخدام شد و تا توانست از زندانیان و خانواده ھایشان سو استفاده کرد.