رفتن به محتوای اصلی

امید جمهوری اسلامی بە روسیە برباد رفت

امید جمهوری اسلامی بە روسیە برباد رفت
شرکت نفت روسیە برخلاف تصور جمهوری اسلامی از ایران خارج می شود
posted onOctober 4, 2018
noدیدگاه

لوک اویل شرکت نفت روسیە واردات نفت از ایران را متوقف کرد. واگیت الیوپیروف از مدیران ارشد لوک اویل روسیە اعلام کردە بدلیل تحریمهای آمریکا معاملە نفتی با ایران را ریسک میداند و بهمین دلیل کلیە فعالیتهای نفتی خود با ایران را متوقف می سازد.

این در حالیستکە جمهوری اسلامی پیشتر بە ادامە روابط تجاری در زمینە نفت و گاز با روسیە ابراز اطمینان کردە بود.