رفتن به محتوای اصلی

افشای بزرگترین شبکه فساد در دانشگاه آزاد کرمانشاه! 

افشای بزرگترین شبکه فساد در دانشگاه آزاد کرمانشاه! 
شجاعت سه شیرزن کرمانشاه! 
posted onJanuary 30, 2022
noدیدگاه

آواتودی به اطلاعات مهمی از بزرگترین شبکه فساد در دانشگاه آزاد کرمانشاه دست یافته است. رسانه مردمی آواتودی در گزارش مفصلی در سال گذشته به جزئیات فسادهای وحید مرادی مشهور به آصف پرداخت. آصف بازجوی اطلاعات سپاه و مدیرکل حراست دانشگاه کرمانشاه است که مستندات تجاوزهای جنسی او به متهمان و دانشجویان در توییتر منتشر شد.

بر اساس اطلاعات موجود شبکه وحید مرادی، امین طالبی، حسن صفی خانی و عباس رژه اعضای اصلی شبکه فساد دانشگاه آزاد را تشکیل می دهند. امین طالبی فرزند محمد طالبی از مفسدین رژیم در پشت نقاب جبهه خود را پنهان کرده و به چپاول می پردازد. طالبی فرماندهی بخشی از سرکوب شهر کرمانشاه را برعهده دارد که مقر هدایت و رهبری آنها در مسجد امیرالمونین میدان معلم واقع شده است.

به گزارش تهدید شدگان و آسیب دیدگان، شبکه فساد با بهره گیری از اینستاگرام بخشی از طعمه ها را شکار می کنند. آنها با بررسی پست های افراد با احضارشان به حراست و پرونده سازی در کمیته  انضباطی، زمینه ورود، تعرض و تجاوز به آسیب دیدگان را هموار می کنند.

آواتودی به اطلاعات سه قربانی شبکه فساد دانشگاه آزاد دست یافته که اطلاعات و شهادت و ایستادگی شان در برابر خواسته های شبکه فساد را بازگو می کند. یکی از آنها فرزند شهید مشهور جنگ ایران و عراق در یکی از شهرستان های غرب کرمانشاه است. 
دو تن  دیگر از تهدیدشدگان که شجاعانه در برابر  شبکه فساد ایستادگی کرده‌اند از پرسنل و عضو هیأت علمی دانشگاه هستند.

در جزئیات شبکه فساد دانشگاه آزاد، یکی از مکان های فساد در نوبهار کرمانشاه فعالیت می کند که قربانیان را به آنجا هدایت و مورد تجاوز قرار می دهند . آواتودی بعلت حفظ حریم خصوصی و شأن تهدید شدگان و قربانیان تا زمان مناسب از انتشار نام آنها خودداری می کند اما بدون شک جزئیات تکمیلی در زمان مساعد برای مردم ایران و بویژه مردم شرافتمند کرمانشاه منتشر می شود. ایستادگی سه شیر زن کرمانشاهی در برابر اختاپوس فساد اعضای رانده شده اطلاعات سپاه کرمانشاه گویای زنده بودن خون مبارزه فرزندان کرمانشاه است. آنها رهبران افشای بزرگترین و مخوف ترین شبکه تجاوز  در بدنه دانشگاهی استان کرمانشاه هستند.

(ادامه دارد)