رفتن به محتوای اصلی

سپاه پروژە ٤٠٠ میلیون یورویی ایجاد نیروگاه انرژی در سوریە را کلید زد

سپاه پروژە ٤٠٠ میلیون یورویی ایجاد نیروگاه انرژی در سوریە را کلید زد
posted onOctober 4, 2018
noدیدگاه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پروژە احداث نیروگاه برق سوریە در لاذقیە و ساحل دریای مدیترانە را بطور کامل برعهدە گرفتە کە هزینە آن ٤٠٠ میلیون یورو برابر با ٤٦٠ میلیون دلار است.

این پروژە در چهارچوب کمکهای جمهوری اسلامی ایران بە بازسازی سوریە انجام می شود و در رسانەهای دولتی ایران هیچ جزئیاتی دربارە آن منتشر نشدە است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا تنها در خبری از حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو در دمشق خبرداد و توضیح نداد کە کلیە هزینە این پروژە بزرگ بر عهدە جمهوری اسلامی ایران است.

منابع آواتودی در دمشق می گویندسپاه پاسداران از دولت بشار اسد خواستە است دربارە صرف این هزینە کلان هیچ خبری منتشر نکنند. این کمک بلاعوض جدا از سالانە کمکهای نقدی و تسلیحاتی بالغ بر ١٦ میلیارد دلار بە حکومت سوریە است.