رفتن به محتوای اصلی

ارسال پیام های تهدید آمیز برای قضات توسط اطلاعات سپاه پاسداران!

ارسال پیام های تهدید آمیز برای قضات توسط اطلاعات سپاه پاسداران!
posted onAugust 4, 2020
noدیدگاه

اطلاعات سپاه با ارسال پیام های تهدید آمیز تلاش کرده در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با فسادهای سپاه، قضات را از ادامه تحقیقات منصرف نماید. یکی از قضات کرمانشاه اعلام کرده پس از رسیدگی به پرونده اختلاس های گسترده سپاه در خصوص احتکار اقلام دارویی و بهداشتی و فروش داروهای غیرمجاز در بازار، در فضای مجازی پیام های تهدیدآمیزی دریافت کرده است. از جمله عکسهای همسر و دخترش در محل کار و مدرسه و تهدید به ربایش آنها.

همچنین قاضی یکی از دادگاه های تهران نیز در وضعیت مشابهی این پیام های تهدید آمیز را پیگیری و منشا آن را اداره اطلاعات سپاه دانسته است. این قاضی شکایت خود را در دادسرای نظامی تهران اعلام، اما دادستان دستور تعقیب و تحقیق صادر نکرده است.