رفتن به محتوای اصلی

گزارش-مصاحبه/ مقاومه اسلامی عراق طی دو روز چهار بار به اسرائیل حمله کرد

گزارش-مصاحبه/ مقاومه اسلامی عراق طی دو روز چهار بار به اسرائیل حمله کرد
"تضعیف حزب الله برنامه بعدی اسرائیل و آمریکا میباشد. از زمان آغاز جنگ غزه حداقل ٥٠٠ تروریست حزب الله کشته شدەاند در حالیکه ما شاهد کمترین تلفات از سوی اسرائیل هستیم"
posted onJune 12, 2024
noدیدگاه

گروه تروریستی مقاومه اسلامی عراق روز چهارشنبه، ٢٣ خردادماه ١٤٠٣ شمسی، با انتشار بیانیەای مسئولیت جدیدترین حمله پهپادی به شهر بندری ایلات در جنوب اسرائیل را به عهده گرفت.

برپایه گزارشی از نیویورک تایمز، این چهارمین حمله این گروه تروریستی به اسرائیل طی ٤٨ ساعت اخیر میباشد. مقاومه اسلامی عراق از زمان آغاز جنگ غزه مجموعا ١١٢ بار به اسرائیل حمله پهپادی انجام داده است.

همچنین حزب الله در یک حمله گسترده راکتی و پهپادی، در همان روز بیش از ٢٠٠ راکت و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کرده است که به گفته مقامات ارشد نظامی تلاویو، بیشتر آنها توسط سیستم دفاعی اسرائیل ساقط و تعدادی نیز مکانهای مختلفی را هدف قرار دادەاند که در برخی مناطق موجب آتش سوزی شدەاند.

در همین رابطه مصاحبەای اختصاصی با آکری زیباری، متخصص امور نظامی و کارشناس در امور شبەنظامیان وابسته به ایران، داشتم. آکری زیباری در جواب این سوال که چرا سطح حملات مقاومه اسلامی عراق طی روزهای اخیر افزایش داشته گفت: "در ابتدا باید بگویم که نشانەهای بین المللی خبر از پایان جنگ غزه میدهند، اما اینکه پایان جنگ مذکور چگونه خواهد بود به مذاکراتی بستگی دارد که میان اسرائیل، مصر، قطر و آمریکا برقرار است".

"دوما باید متذکر شوم حملات مقاومه اسلامی و همچنین حزب الله علیه اسرائیل، حملاتی غیرتاثیرگذار محسوب میشوند. در واقع تنها اثبات حضور است برای اسرائیل که ما هم هستیم. فراموش نکنید، از زمان آغاز جنگ غزه حداقل ٥٠٠ تروریست وابسته به حزب الله کشته شدەاند در حالیکه ما شاهد کمترین تلفات از سوی اسرائیل هستیم. آنها تنها تلاش میکنند فشاری بر اسرائیل ایجاد کنند. مقاومه اسلامی عراق طی سالهای اخیر بسیار کوشیده که با تهدید بغداد طرح خروج نیروهای آمریکایی را اجرائی کند اما تاکنون با بن بست روبرو شده. به باور من این حملات جنبه دیگری نیز دارد که آمریکا را خطاب قرار میدهد تا به فکر خارج شدن از این کشور باشد".

از آقای آکری زیباری پرسیدم چقدر احتمال میدهید اسرائیل، گروەهای نیابتی ایران در منطقه از جمله حزب الله و مقاومه اسلامی را هدف قرار دهد که او در جواب گفت: "بیشک اسرائیل و آمریکا قصد تضعیف حزب الله را دارند. این یک برنامه آرام و حلزونی خواهد بود. باید خاطر نشان شوم که اروپا به جمع این دو کشورە ملحق شده و هر سه ضلع این مساله به این توافق رسیدەاند که تحت هر شرایطی باید حزب الله را تضعیف کرد. حماس که دیگر نمیتواند سری باشد در میان سرها، این سرنوشت محتوم حماس خواهد بود.این یعنی کوتاه شدن دست ایران در منطقه و کاهش توان مداخلەگری تروریستهای سپاه پاسدارن در خاورمیانه. همچنین تضعیف نقش آشوبگری ایران در منطقه، مستقیما درمذاکرات هستەای ایران با غرب نیز تاثیر خواهد داشت و موجب تضعیف جایگاه این کشور در چانەزنی سیاسی میشود".

از زیباری در مورد احتمال وقوع یک جنگ گسترده منطقەای در پی جنگ غزه و حملات گروەهای نیابتی جمهوری اسلامی به اسرائیل پرسیدم که در جواب گفت: "آمریکا و ایران به یک توافق نانوشته در این مورد رسیدەاند که نباید جنگ غزه به سایر مناطق خاورمیانه سرایت کند، حملات پراکنده گروەهای نیابتی ایران به اسرائیل یک حمله جدی و بزرگ محسوب نمیشود و در علم نظامی به این تاکتیک "مشغول کردن دشمن" میگویند و بیش از این نیست. حملات گروەهای تروریستی و نیابتی ایران علیه اسرائیل چیز جدی محسوب نمیشود و تا به یک جنگ جبهەای و فراگیر بدل نشود، نمیتوان نام آنرا جنگ منطقەای نامید. حزب الله مایل به گسترش جنگ نیست چونکه کاملا میداند که آغاز هرگونه جنگی علیه اسرائیل یعنی نابودی کامل خودش. پس من بر این باورم که در آینده دامنه جنگ کوچکتر و کوچکتر میشود".