رفتن به محتوای اصلی

افشای جزئیات جدید قتل کومار درافتاده بدست جمهوری اسلامی ایران

افشای جزئیات جدید قتل کومار درافتاده بدست جمهوری اسلامی ایران
تصویری از کومار درافتاده، نوجوان ١٦ ساله کرد که بعد از زخمی شدن، نیروهای امنیتی مانع از انجام درمان فوری برای نجات جانش شدند
از جمله اقدامات ضدبشری و شناخته شده سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، عدم رسیدگی پزشکی یا جلوگیری از انجام اقدامات پزشکی به موقع برای نجات جان شهروندان معترض و بویژه فعالین سیاسی و اجتماعی می‌باشد که در طول حیات قریب به پنج دهه جمهوری اسلامی، به کرات این جنایت گزارش و ثبت شده است.
posted onApril 24, 2024
noدیدگاه

برپایه گزارشات رسیده به آواتودی، شهید کومار درافتادە، نوجوان کرد ١٦ ساله‌ای که در جریان خیزش ملت‌های تحت ستم ایران در سال ١٤٠١ شمسی، با شلیک مسقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده ود، بدلیل ممانعت نیروهای امنیتی ایران برای انجام درمان فوری جان خود را از دست داده است.

برپایه گزارش مذکور، کومار درافتاده در حالی کە با سلاح ساچمەای از فاصلە نزدیک زخمی شدە بود، بە دلیل تعلل عمدی و عدم اقدام فوری کادر اورژانس بر اثر خونریزی جان خود را از دست داده است.

برپایه مدارکی که بدست آواتودی رسیده، نیروهای امنیتی با تهدید کادر اورژانس مانع از رسیدگی فوری پزشکی برای کومار درافتاده شده و این نوجوان کرد ١٦ ساله از شدت خونریزی ناشی از جراحات واردە پس از انتقال بە بیمارستان، جان خود را از دست داده است.

در گزارش سازمان اورژانس ایران کە نسخه‌ای از آن بعد از دو سال بدست آواتودی رسیده، آمدە است: "بیمار، مجهول الهویە (کومار درافتادە) در اثر تروما و برخورد ساچمەهای گلولەای دچار جراحات زیاد بود. بعد از تماس ادارە آگاهی و اعلام ماموریت، تیم سریعاً بر بالین مصدوم حاضر و بە بیمارستان انتقال دادە شد. لازم بە ذکر است نیروهای امنیتی و آگاهی مانع از انجام هرگونە اقدام بر بالین بیمار شدند و تاکید کردند کە بنا بە دستور موظف بە انتقال مددجو بە بیمارستان هستید کە در نهایت بیمار بدون پشتیبانی نیروهای امنیتی و آگاهی بە بیمارستان انتقال دادە شد".

از سویی دیگر، به گفته یکی از شاهدان این واقعه: "پس از آنکە کومار درافتادە ساعت ٢٠، روز یکشنبە ٨ آبان‌ ماه ۱۴۰۱، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران با سلاح ساچمەای از فاصلە بسیار نزدیک در نزدیکی میدان "محمد اوراز" پیرانشهر بە شدت زخمی شدە بود از سوی نیروهای امنیتی ایران ربودە و با خودروی پلاک شخصی بە ادارە آگاهی منتقل می‌شود".

این نوجوان کە از ناحیە بازو، پهلو و سینە زخمی شدە بود، آنچنان که در اسناد دریافتی مشخص شده، توسط امدادگران سازمان اورژانس راس ساعت ٢١ و ٤١ دقیقە بە بیمارستان "امام خمینی" شهرستان پیرانشهر منتقل و تحویل پزشکان دادە شدە است.