رفتن به محتوای اصلی

عامل شبکە "دلال‌ سلاح" جمهوری اسلامی در آمریکا شناسایی و محکوم شد

عامل شبکە "دلال‌ سلاح" جمهوری اسلامی در آمریکا شناسایی و محکوم شد
posted onMay 9, 2021
noدیدگاه

دستگاه قضایی آمریکا یک تبعە ایرانی عامل جمهوری اسلامی را بە دلیل آنچە "نقض تحریم‌ها و "صادرات غیرقانونی قطعات حساس نظامی" عنوان شدە محاکمە کرد.

هویت این جاسوس جمهوری اسلامی کە تحت عنوان تاجر مشغول فعالیت بودە "مهرداد انصاری" ٣٩ سالە و شهروند ایرانی اعلام شدە کە همزمان در آلمان و امارات نیز اقامت دارد.

وزارت دادگستری ایالات متحدە، دو شخص دیگر بە نام‌های "سوزان ییپ" با ملیت تایوانی و "مهرداد فومنی" معروف بە (فرانک) را نیز بە عنوان رابطین اصلی جاسوس جمهوری اسلامی ذکر کردە است.

بر اساس معلومات "جروزالم پست" این انتقالات کە غیرقانونی و ناقض تحریم‌ها هستند، از طریق دو شرکت ثبت‌شدە انصاری مستقر در امارات بە نام‌های (Gulf Gate Cargo LLC) و (Global Merchant LLC) انجام گرفتە است.

این هستە دلال اسلحە جمهوری اسلامی مجموع معاملاتی با ارزش تقریبی ٢.٦٣ میلیون دلار از ٩ اکتبر ٢٠٠٧ تا ١٥ ژوئن ٢٠١١ داشتەاند کە طی آن ٦٠٠ معاملە با ٦٣ شرکت آمریکایی انجام دادەاند.

طبق بیانیە وزارت دادگستری آمریکا تمامی معاملات و تراکنش‌های این شبکە بدون اطلاع قبلی کشور میزبان و بدون اخذ مجوز از وزارت خزانەداری صورت گرفتەاند.

هیئت منصفە دادگاه فدرال انصاری، متهم ردیف اول این پروندە را بە اتهام توطئە و دو مورد معاونت در جرم محکوم کردە کە می‌تواند ٥٠ سال زندان برای او دی پی داشتە باشد. همکار تایوانی انصاری سال ٢٠١٢ دوران دەسالە محکومیت خود را گذراندە و فومنی، هم‌اکنون تحت پیگرد قرار دارد.