رفتن به محتوای اصلی

بزرگترین ضد انقلاب جهان!

بزرگترین ضد انقلاب جهان!
posted onSeptember 18, 2020
noدیدگاه

هر گاه سخن از «انقلاب» میشود اولین مفهومی که در ذهن هر مخاطبی شکل میگیرد تغییر ساختاری در یک نظام کهنه و از مد خارج شده و ایجاد یک سیستم جدیدتر و مدرن تر برای پاسخگویی به نیازهای جوامع بشری آن هم دقیقا در جهت پیشرفت مادی و انسانی میباشد. هدف نوشتار آن است که مفهوم انقلاب را که از نظر فرهنگ لغت با داشتن ریشه عربی (قلب) به معنای «دگرگونی و تغییر» میباشد، یک بار برای همیشه کالبد شکافی نموده حقیقت آن برای جلوگیری از بازی با کلمات دارای وزن و معنای معین به آگاهی تمام خوانندگان گرامی رسانده شود.

جمهوری اسلامی که اکنون همان جمهوریت دروغین خود را نیز از دست داده و تبدیل به یک حکومت  یا رژیم فاشیستی-مذهبی-کمونیستی-سرمایه داری شده از روز اول استقرار در ایران چهره ای به ظاهر انقلابی بخود گرفت اما برعکس ادعایش هر فرد یا جریانی که مانند آن نمی اندیشید را با چسباندن انگ «ضد انقلاب» به راحتی از هستی ساقط و یا از صحنه خارج نمود و با کمال تاسف در نبود یک سیستم مستقل اطلاع رسانی و روشنگر بیش از ۴۱ سال با همین دستاویز مخالفانش را در به اصطلاح دادگاههای فرمایشی موسوم به «دادگاه انقلاب» به انواع مجازات ضد انسانی محکوم و از دم تیغ گذرانده است.

وقتی که کارنامه سیاه و پر از تباهی حکومت فاشیستی اسلامی را در طول چهار دهه مورد باز بینی قرار میدهیم یک راز بسیار نهفته را میتوان آشکار نمود که با افشای این حقیقت میتوان امید داشت که انقلاب حقیقی مردم ایران بسیار سریعتر و با آگاهی بیشتری در آینده بوقوع بپیوندد! حقیقت یاد شده چیزی جز این نیست که رژیم ملاتاریا از روز نخست تا کنون فقط در جهت پسرفت و نابودی کوشا بوده و در این راه باطل بسیار هم حساب شده عمل نموده است.

رازی که از آن سخن گفتیم دقیقا همان مفهومی است که در چهار دهه مخالفان با آن منکوب و سرکوب شده اند. به عبارت دیگر  ساختار و بنیان حکومت اسلامی در ایران اشغال شده مشمول تمام مشخصات یک ساختار و سیستم کاملا ضد انقلابی و ضد پیشرفت و سعادت  نوع بشر بوده است. بنابراین هر فرد حقیقی یا حقوقی یا جریان اجتماعی یا سیاسی یا نظامی که در چنین ساختار پلیدی به اهداف آن یاری رسانده، بدرستی یک «ضد انقلاب» است! در نتیجه باید گفت رتبه نخست بزرگترین ضد انقلاب جهان فقط به حکومت اسلامی میرسد.

پر واضح است که با آگاهی از مفهوم بزرگ یاد شده تمام مخالفان و نفی کنندگان چنین ساختار پوسیده و واپسگرای ظاهرا اسلامی را میتوان «انقلابی» نامید چون اصولا سنخیتی با آخوندها و پاسداران و بسیجیان ضد انقلاب  با سوء پیشینه دهها ساله ضد انقلابی ندارند. با درک درست همه ما و برگرداندن معنای وزین «انقلاب» به صاحبان اصلی اش که همانا «مردم به پاخاسته» برای به زیر کشیدن، براندازی و سرنگونی بدون قید و شرط «حکومت ضد انقلاب» هستند، بایستی بدون هیچ واهمه و ترسی برای مصاف با ضد انقلابیون ریز و درشت آخوندی-پاسداری-بسیجی که عضو بزرگترین رژیم ضد انقلاب جهانند آماده شد و قدمهای محکمی را جهت ادامه انقلاب آزادی برداشت و اما درنهایت زمانی انقلاب آزادی مردم ابعاد کامل و زیبایش را به جهانیان نشان خواهد داد که صد درصد جنبه دموکراتیک داشته و تابع و آینه تمام نمای خواست حقیقی ملت های جغرافیای ایران باشد.