رفتن به محتوای اصلی

دکتر کرماشانی

Avatar
Reporter avatar

انسان و آزادی در آینه ی تاریخ

posted onOctober 28, 2021
noدیدگاه

تکلیفی بزرگ و عجیب که بر دوش روح آدمیست، به هیچ وجه ساده نیست چون شاید نتوان نظیرش را یافت. در حقیقت آزادی هدیه ای نیست که به ما داده شده باشد بلکه یک انتخاب است البته قطعا این انتخاب از نوع سخت خواهد بود!

راز سر درگمی و دور شدن آدمها از مقام انسانیت در اکثر کشورهای جهان چیست؟! 

posted onJanuary 29, 2021
noدیدگاه

در طی چند سال کاوشهای زیادی برای یافتن جواب این سوال بظاهر نامفهوم و بی معنی صورت گرفت تا اینکه در نهایت به یک نکته ی فوق العاده عجیب، نامرئی و شگفت انگیز و حتی باور نکردنی رسیدم!!!

بزرگترین ضد انقلاب جهان!

posted onSeptember 18, 2020
noدیدگاه

هر گاه سخن از «انقلاب» میشود اولین مفهومی که در ذهن هر مخاطبی شکل میگیرد تغییر ساختاری در یک نظام کهنه و از مد خارج شده و ایجاد یک سیستم جدیدتر و مدرن تر برای پاسخگویی به نیازهای جوامع بشری آن هم دقیقا در جهت پیشرف