رفتن به محتوای اصلی

اسطوره ای به نام "کوبانی"

اسطوره ای به نام "کوبانی"
posted onNovember 1, 2018
noدیدگاه

پس از تولید و گسترش یک دستگاه تروریسم جهانی موسوم به داعش (ISIS) با محاصره چندین ماهه یکی از مهمترین شهرهای شمال سوریه قبلی و روژاوای فعلی به نام کوبانی توسط درنده ترین قصابان انسانها در قرن بیست و یکم روز اول نوامبر ۲۰۱۵ مصادف با دهم آبان ۱۳۹۴ به عنوان روز جهانی همبستگی با  این شهر محاصره شده نامگذاری شد. علیرغم ماهها محاصره و گلوله باران و حمله های مداوم داعشیان و دولتهای تروریست و حامیان بزرگ و کوچکشان، زنان و مردان این شهر نه تنها حاضر به تسلیم نشدند، بلکه ترجیح دادند که باشرف و آزادگی بصورت دسته جمعی به استقبال مرگ بروند!  (فلسفه و دلیل اصلی این میزان اتحاد و مناعت طبع و انسانیت در مجالی دیگر بحث خواهد شد.)

 حماسه ای که اهالی کوبانی آفریدند جهان را شگفت زده و در عین حال مجبور به شنیدن فریاد شرافت و مقاومت انسانی  آنها نمود و ناگزیر به کمکشان شتافت. آنچنانکه سرانجام با در آغوش کشیدن پیروزی کم نظیرشان در اوایل زمستان هدیه گرانبهایشان که همانا آزادیست را دریافت نموده، شهرشان آزاد گردید و در تاریخ معاصر به اسطوره ای ماندگار تبدیل شد.

وضعیت فعلی و حال و روز مردم ایران زمین را بی گمان میتوان به مانند محاصره کوبانی دانست صد البته نه ماهها بلکه سالها و دهه ها تحت سیطره و محاصره ی رژیمی بمراتب بدتر از داعش قرار گرفته (داعش خانگی) که تا کنون با انواع روشها و شیوه های غیرانسانی به تعرض بجسم و جان و مال آنها و اضمحلال آن سرزمین مشغول بوده است.

برای رهایی از چنین وضعیت فاجعه باری نیاز به تکرار تاریخ برای اسطوره شدن هست! به پیشنهاد نگارنده بایسته است روزی بعنوان روز جهانی همبستگی با مردم ایران تعیین گردیده، سپس با ایجاد فراخوان در تمام شبکه های اجتماعی و رسانه های مردمی بویژه توسط «شورای هماهنگی رسانه های مبارز و مردمی» با الگوبرداری فوق ، دفاعی مشروع همانند آنچه زنان و مردان شجاع و شریف کهن ترین تمدن بشری در سرزمین مزوپوتامیا انجام دادند (که کوبانی قسمت کوچکی از آن است) در سرتاسر ایران تشکیل و تداوم یابد، زیرا ناگفته پیداست اکنون مردم به مرحله ای قدم میگذارند که هیچ داشته و دارایی بجز سرزمینی را که در آن فقط زنده اند نه اینکه زندگی داشته باشند (و آن هم در حال نابودیست )، برای از دست دادن ندارند! پس در آنصورت هست که دنیا صدای آزادیخواهی و مبارزات بر حق آنها را خواهد شنید و ناگزیر به حمایت و کمک همه جانبه خواهد شد.