رفتن به محتوای اصلی

نمایش چهل ساله و تحقیرآمیزی به نام انتخابات

نمایش چهل ساله و تحقیرآمیزی به نام انتخابات
posted onFebruary 8, 2020
noدیدگاه

 

هیچگاه تا به این اندازه حکومت اسلامی در باتلاق نفرت و خشم مردم دست و پا نزده است که اکنون شاهد آن هستیم.  بحران غیر قابل حل مشروعیت همچون کابوسی سهمگین تمام استخوانهای پوسیده و متعفن نظام سر تا پا فاسد جمهوری تروریستی را در هم شکسته و میرود تا نوید یک تغییر بزرگ را به تمام آزادیخواهان واقعی و ضد دیکتاتوری تاج و نعلین بدهد.  چرا که بازیهای نخ نمای بد و بدتر، اصلاح طلب و اصولگرا، سوریه ای شدن یا نشدن، داشتن یا نداشتن امنیت و.... کمترین ارزش و استفاده ای برای  تحمیق چندین باره مردم نخواهد داشت.

کسانی که گمان کرده اند رژیم ک گ ب ایی علی خامنه ای میتواند از این باتلاق  خودساخته رهایی یابد در اشتباه محض و صد درصد هستند. چون اساس یک انقلاب مردمی از افکار عمومی همان مردم نشات میگیرد. هنگامی که در یک نظرسنجی کاملا حکومتی آن هم دو بار با تمام تقلبها و دستکاریهای احتمالی بار اول۸۳ درصد و بار دوم حداقل ۷۸درصد مردم دست  رد بر سینه وجود منحوس یک سیستم دست نشانده آمریکا و انگلیس  (و اکنون نوکر روسیه و چین) زده اند بدون تردید در فضای واقعی جامعه آمار بسیار بالاتر خواهد بود و میتوان پیش بینی نمود ۹۰ تا ۹۵ درصد مردم چنین سیرک مضحکی را کاملا تحریم نمایند.

به لحاظ تاریخی باید به این آگاهی رسید که  قدرتهای تمامیت خواه جهان چهل سال پیش مثلا برای مهار شوروی سابق و همزمان جلوگیری از قدرت گرفتن ایران آنزمان با هدف ساتوره کردنش زمام امور را بر عهده جمعی ضد ایرانی و مذهب فروش گذاشتند تا علاوه بر گرفتن ژست دموکراسی مثلا از طریق صندوق رأی دکترین ایدئولوژی پلیدی موسوم به اسلام سیاسی را که محصول ملکه بریتانیا و دموکراتهای آمریکا بوده به بهترین شیوه در قالب یک رژیم مذهبی-نظامی به مردم نادان آنزمان تحمیل نمایند. شوربختانه در این میان احزاب مرتجع سرخ و سیاه

و گروههای بظاهر مدعی دانش سیاسی ولی در اصل فاقد بینش و دوراندیشی سیاسی نیز در این دام پر از تباهی گرفتار آمدند و یکی پس از دیگری قلع و قمع تبدیل به ا‌پوزیسیونهای آبکی و بی خاصیت شدند

 بعد ها حکومت دست نشانده ضد بشری و تروریست جمهوری اسلامی علاوه بر تامین منافع آمریکا و بریتانیا و روسیه و چین گام دوم خود را که همانا نابودی کامل ایران است شروع نمود. همین اشتباه تاکتیکی کافی بود تا عامه مردم به تدریج از ناآگاهی  عمیق چندین دهه ای بیرون آمده وارد فاز کنشگری آگاهانه در برخورد با فاسد ترین حکومت تاریخ ایران و شاید جهان شوند. با درک این  مفهوم که «مشروعیت و حقانیت» مهم ترین دستاویز و ابزار نمایش قدرت چنین حکومت قرون وسطایی در طول چهل سال گذشته بوده، این بار با درس گرفتن از چهار دهه تحمیق و فریب خوردن عزم خود را بر باز پس گیری آن ابزار بسیار قدرتمند و تعیین کننده از چنگال دیکتاتوری نظامی-مذهبی فعلی حاکم بر ایران در شرایطی کاملا نابرابر و پر از خفقان و سرکوب اجتماعی و سیاسی و بن بستهای متعدد، جزم نموده اند.  چنین اراده سترگی میتواند ضربه بسیار ویرانگر و مهلکی بر پیکر در حال مرگ رژیم معلوم الحال وارد نماید.

بدون شک رژیم فاسد و تمام قد دروغ و نیرنگ اسلامی همچون همیشه همه تلاش خود را برای تحریف این حقیقت و وارونه جلوه دادن آن از طریق امپراطوری دروغ (صدا وسیمای ننگین، روزنامه ها، شبکه های اجتماعی، ...) بکار خواهد گرفت تا شاید بتواند از این کابوس غیرقابل وصف نیز عبور نماید. اما چنین اقدامی نیز کاملا بر ضرر و ضدش به پایان خواهد رسید، چون هیچ گونه سودی بر آن متصور نیست.