رفتن به محتوای اصلی

آواتودی افشا می‌کند/ ابعاد و اسناد جدید از تخلفات بانک ورشکسته ایران زمین/ از راه‌اندازی دیسکو تا اعلام ورشکستگی بیمه آرمان

آواتودی افشا می‌کند/ ابعاد و اسناد جدید از تخلفات بانک ورشکسته ایران زمین/ از راه‌اندازی دیسکو تا اعلام ورشکستگی بیمه آرمان
posted onNovember 2, 2021
noدیدگاه

به دنبال افشای دستگیری باند امیرحسنخانی توسط آواتودی، ابعاد جدیدی از فساد گسترده این باند مشخص شد

به گزارش آواتودی، بعد از انتشار خبر دستگیری مدیران بانک ایران زمین، خبرنگاران ما به اسناد جدیدی در خصوص راه‌اندازی دیسکو در کشور گرجستان توسط علیرضا امیرحسنخانی برادر محمدرضا امیر حسنخانی و مغز متفکر شبکه فساد در بانک ایران زمین دست پیدا کرده‌اند.

علیرضا امیرحسنخانی که کاندیدای مجلس یازدهم نیز بود و مدتی نیز در سمت معاون اجرایی بیمه آرمان مشغول بوده است، دارای یک شبکه شرکتی بزرگ در ایران، گرجستان و سنگاپور برای خدمات پولشویی است.

ابعاد و اسناد جدید از تخلفات بانک ورشکسته ایران زمین

علیرضا امیرحسنخانی

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده سابق مجلس، رئیس هیات مدیره سابق بانک ایران زمین‌، موسس صندوق مولی‌الموحدین و شریک تجاری مهدی جهانگیری که هم اکنون در بازداشت است، با چیدمان دو برادر خود یکی برای فعالیتهای تجاری در داخل کشور و دیگری در خارج از کشور، اقدام به خروج سرمایه‌های کشور به گرجستان و سنگاپور نموده است.

در همین رابطه علیرضا حسنخانی با تاسیس شرگت گلدن گروپ در کشور گرجستان و خرید یک ملک تجاری در بلوار Davit Avenue
آن را تبدیل به دیسکو و کازینو نموده است.

شایان ذکر است در حالی که مستنداتی در اختیار  آوا‌تودی از برگزاری جشن هالوین در این مکان در طی شب‌های پیش قرار گرفته است، اما بعد از انتشار گزاراشات اولیه در این رسانه در خصوص تخلفات این بانک و باند امیرحسنخانی،  این باند اقدام به تعطیلی دیسکو و قمارخانه خود در گرجستان کرده است که تصاویر آن به تفصیل در این گزارش منتشر خواهد شد.

از سوی دیگر حسنخانی با قرار دادن برادر خود به نام حمیدرضا، در راس مدیریت عامل بیمه آرمان  و علیرضا در سمت معاون اجرایی  بیمه آرمان که عمده سهامدار آن گروه مالی گردشگری و بانک ایران زمین هستند، اقدام به حیف و میل حقوق مردم کرده است.

تنها در یک مورد در سال گذشته با قرارداد با بانک مسکن، قرار بر این بوده که وام‌های مسکن این بانک توسط بیمه آرمان بیمه شود، اما در حال حاضر و با اعلام ورشکستگی، به هیچ یک از تعهدات خود در قبال وام‌های مسکن بانک مسکن، عمل نمی‌کند. 

 گفته می‌شود فرد سیاسی اصلی پشت بیمه آرمان از سال ۹۲، وحید حقانیان از عوامل با نفوذ بیت خامنه‌ای بوده که در آن تاریخ برای انحراف در پرونده‌های قضایی جهانگیری و حسنخانی، منافع این بیمه را در اختیار وی قرار داده‌اند.

علیرضا امیرحسنخانی

علیرضا امیرحسنخانی

علیرضا امیرحسنخانی

علیرضا امیرحسنخانی

علیرضا امیرحسنخانی

علیرضا امیرحسنخانی