رفتن به محتوای اصلی

تسریع توانمندسازی نیروی هوایی اسرائیل برای اقدام احتمالی علیە جمهوری اسلامی

تسریع توانمندسازی نیروی هوایی اسرائیل برای اقدام احتمالی علیە جمهوری اسلامی
posted onMay 5, 2021
noدیدگاه

ارتش اسرائیل در حال تقویت ناوگان هوایی خود برای کسب آمادگی بیشتر در عملیات‌های پیشگیرانە علیە سپاه پاسداران است.

در گزارش نشریە "فوربز" با اعلام خبر تقویت هرچە بیشتر ارتش اسرائیل، بە سخنان اخیر الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل، مبنی بر اینکە توافقی بد با جمهوری اسلامی منطقە را بە سوی جنگ سوق می‌دهد؛ اشارە شدە است.

کوهن پیشتر گفتە بود کە هرگونە توافق جدید با جمهوری اسلامی، می‌بایست بە توقف بی‌ثبات کردن کشورهای دیگر و پایان دادن بە حمایت از گروه‌های نیبتی در خاورمیانە، مشروط شود.

وزیر اطلاعات دولت اسرائیل، در گفتگو با رویترز گفتە بود:"هواپیماهای اسرائیلی قادرند هر نقطه از ایران را بمباران کنند."