رفتن به محتوای اصلی

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!
posted onDecember 11, 2018
noدیدگاه

بنابر اسنادی کە آواتودی بە آنها دست یافتە، علی انصاری از معتمدین بیت آیت اللە خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، از عوامل اصلی خروج ارز دولتی تحت عنوان سرمایە بانک آیندە از ایران و ساخت یک هتل ٥ ستارە مجلل در دبی است. علی انصاری با خارج کردن ارز بانک آیندە کە بخشی از آن سرمایە فرماندهان سپاه پاسداران است، پروژەای تحت نام " هتل دبی" کە درحال ساخت است را خریداری کردە است. آواتودی اسناد زمین، قرارداد ساخت و اطلاعات لازم را منتشر می کند کە میتوانید در زیر مشاهدە کنید.

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بە بیت رهبری ختم میشود!

 

هتل پنج ستارە علی انصاری در دبی دارای ٢٣٦ اتاق در ٢٥ طبقە و ٣ رستوران، سالن اجتماعات و اسپا( مجموعە ورزشی و استخر و سونای مختلط است). در این هتل بالغ بر ٦٠٠ میلیون درهم معادل بیش از ١٦٣ میلیون دلار سرمایەگذاری شدە است.

اسناد دیگری دربارە ویلای مجلل علی انصاری در دبی و نحوە قاچاق نفت توسط این وابستە بیت رهبری بزودی در آواتودی منتشر می شود. برای آشنایی بیشتر با علی انصاری لینک مطالب پیشین را کە در زیر آمدە ببینید:

https://avatoday.net/fa/node/263