رفتن به محتوای اصلی

جوانان انقلابی جوانرود در فراخوانی سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی را تحریم کردند

جوانان انقلابی جوانرود در فراخوانی سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی را تحریم کردند
قیام ملت کرد در جوانرود علیه استبداد و اشغالگری جمهوری اسلامی ایران
محمدرئوف قادری و رزگار یوسفی، دو قاتل و خونریز جوانان شهر جوانرود می‌باشند که جمهوری اسلامی آن‌ها را برای سیرک انتخاباتی کاندید کرده است
posted onFebruary 27, 2024
noدیدگاه

شهرستان جوانرود، طی قیام آزادیخواهانه ملت‌های تحت ستم ایران، به عنوان نماد مقاومت و مبارزه شناخته شده است. مردم این شهر بویژه طی انقلاب زن، زندگی، آزادی با دستان خالی برای چندین روز در مقابل لشکرکشی جمهوری اسلامی ایستادند و شهید دادند. در همین راستا جوانان انقلابی جوانرود، با انتشار فراخوانی از مردم شهرشان خواستند با تحریم سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی، تجدید پیمانی کنند با خون شهیدان و از این طریق نیز به حمایت از خانواده‌ی شهیدان بپردازند.

روز هفتم اسفندماه ١٤٠٢ شمسی، جوانان مبارز جوانرود، با انتشار فراخوانی یادآور شدند: "با در نظر گرفتن ٤٥ سال کارنامه جمهوری اسلامی که مملو از ظلم و ستم و اعدام علیه ملتمان می‌باشد، این رژیم بار دیگر با نزدیک شدن به سیرک انتخاباتی ماسک فرشته بر صورت اهریمنی خود نهاده و قصد دارد با کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای و آغشته کردن انگشتانمان در خون شهیدان راه آزادی، دلالان مرگ و نابودی ما را انتخاب کند".

در ادامه فراخوان مذکور آمده است: " ما جوانان انقلابی، با تاکید بر عهد و پیمانمان با شهیدان راه آزادی و ادامه انقلاب تا سرنگونی رژیم اسلامی، خواستار تحریم انتخابات هستیم و از مردم جوانرود می‌خواهیم با تعهد کردستانیشان، روز جمعه، ١١ اسفندماه، در خانه‌های خود بمانند و در پای صندوق‌های رای حاضر نشوند".

جوانان انقلابی جوانرود، تحریم انتخابات را "تجدید پیمان با شهیدان راه آزادی و حمایت از خانواده آنان" وصف کردند.

جوانان انقلابی جوانرود همچنین  با اشاره به پیشینه‌ی جنایتکارانه دو کاندید سیرک انتخاباتی در این شهر، آنانرا قاتل فرزندان ملت می‌خوانند و متذکر می‌شوند: "در این دور از سیرک انتخاباتی، رژیم با کاندید کردن دو قاتل و خونریز جوانان شهرمان، محمدرئوف قادری و رزگار یوسفی، که مستقیما در قتل ١٣ نفر در دی‌ماه ١٣٧٥ و ٣٢ نفر در آبان‌ماه ١٣٩٨ شمسی دست داشته‌اند، به خواست و حقوق و مردم شهرمان دهن کجی می‌کند. به همین خاطر رای دادن و حضور در پای صندوق‌های رای دادن، آلوده شدن دستانمان در خون فرزندان ملت است".