رفتن به محتوای اصلی

فعالان سنندجی: روز انتخابات در خانه می‌مانیم و پای صندوق‌ها نمی‌رویم

فعالان سنندجی: "روز انتخابات در خانه می‌مانیم و پای صندوق‌ها نمی‌رویم"
گروەهای سیاسی و اجتماعی از ملت‌های تحت ستم ایران می‌خواهند انتخابات را تحریم کنند
posted onFebruary 24, 2024
noدیدگاه

در ادامه فراخوان گروه‌های مختلف برای بایکوت و تحریم انتخابات، جمعی از فعالان سیاسی، کارگری و اجتماعی سنندج فراخوانی منتشر کرده و از عموم مردم ایران و کردستان خواسته‌اند یکصد و متحد، انتخابات فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی را تحریم کنند.

روز شنبه، پنجم اسفندماه ١٤٠٢ شمسی، جمعی از فعالان سیاسی، کارگری و اجتماعی سنندج خطاب به عموم مردم ایران و کردستان، فراخوانی منتشر کردند و اظهار داشتند: "آنچکه در ساحت سیاسی اجتماعی سال‌های اخیر ایران به تلخی شاهد هستیم؛ پیامد تراژیک و به بُن‌بست رسیدن ساختار اقتصادی-سیاسی دستگاه حاکم است. واضح است در فضای خفقان‌آمیز و سرکوبگرانه فعلی، حاکمیت با بی‌میلی هرگونه ندای دموکراسیخواهی و تلاش برای بهبود امور را نه‌تنها نادیده گرفته بلکه با دهشتناک‌ترین سرکوب‌ها به استقبال مردم آمده است".

این فعالین در پیام خود، جنبش زن، زندگی، آزادی را حاصل سال‌ها خفقان تحمیل شده بر مردم و استمرار مبارزات برحق ملت‌های تحت ستم ایران دانسته و می‌افزایند: "ماحصل این اختناق ساختاری و استمرار مقاومت آزادی‌خواهی مردمی، جنبش پرشور و سرتاسری زن، ندگی، آزادی است که با فرارفتن از مسیرهای شکست خورده گذشته و وفاداری به آرمان آزادی و برابری، همبستگی و اتحاد میان تمام بخش‌های جامعه را به ارمغان آورد".

فراخوان مذکور به خصیصه رادیکالی جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌شود: "این جنبش به خوبی نشان داد که مردم و سیاست مردمی دیگر در دوگانه نمایشی رای می‌دهم و رای نمی‌دهم، گرفتار نمی‌شود. مردم به درستی دریافته‌اند که برای رسیدن به آزادی و برابری باید درست در همین لحظه تاریخی از این دوگانه فراتر رفت و با تداوم مبارزه ی رهایی بخش ژن، ژیان، ئازادی ضمن عدم مشارکت در انتخابات نمایشی، این فرصت را به بستری جهت همبستگی بیشتر و تداوم مبارزه به مثابه امر جمعی، برای رسیدن  به آزادی تبدیل نمایند و این ندای حق‌خواهی را به گوش جهان برسانند".

در پایان فعالان سیاسی، کارگری و اجتماعی سنندج از مردم می‌خواهند که انتخابات پیش رو را تحریم کرده و در خانه‌های خود بمانند تا "اتحاد خویش را دستمایه جنبش برحق و روای خود ‌کنیم و به مبارزه تا رسیدن به فردای آزادی ادامه ‌دهیم".