رفتن به محتوای اصلی

‎شوبو عثمانپور

Avatar
‎شوبو عثمانپور

نقدی بر جایگاه زن در ایران باستان

posted onOctober 18, 2021
noدیدگاه

فردوسی از اولین و معدود شاعرانی است که ارزش اساطیری فراتر از آنچه باب و منوال زمان حال است، در زمان باستان برای زن قائل بوده و دست‌کم در اثر جاودان او بیست‌و‌چهار زن نقش‌آفرینی می‌کنند.