Skip to main content

اعتراض بە فساد در مدیریت دانشگاھھا. ھزینە بودجەھای دانشجویان تربیت مدرس چگونە صرف میشود!؟

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض به سیاست‌های رئیس دانشگاه و مشکلات رفاهی خود تجمعی اعتراضی برگزار کرده اند.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران در اعتراض به سیاست‌های رئیس دانشگاه و مشکلات رفاهی خود تجمعی اعتراضی برگزار کرده اند.
posted onApril 16, 2018
nocomment

 

دانشجویان ضمن سردادن شعارهائی ازجمله «هزینه و بودجه‌ها شفاف باید گردد»، «دانشجوی آواره، آسایش هم نداره»، خواستار استعفای برخی از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس شدند.

دانشجویان معترض بودند که بودجه دانشگاه بر اثر سوء مدیریت به درستی هزینه نشده و در مقابل امکاناتی رفاهی به جای اینکه در اختیار دانشجویان قرار بگیرد، برای کسب درآمد به نهادها و اشخاصی اجاره داده شده است.

نحوه اداره دانشگاه‌ها و انتخاب وزیر علوم و روسای دانشگاه در سال‌های اخیر از موارد مورد اختلاف میان نهادها و مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با دولت بوده است.