بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

 خاک، آب و اکنون هم خون مردم، جمهوری اسلامی چە ماندە کە نفروشد؟!

 خاک، آب و اکنون هم خون مردم، جمهوری اسلامی چە ماندە کە نفروشد؟!
posted onApril 14, 2021
noبۆچوون

دریافت خون از مردم با نام مصرف داخلی و فروش آن بە اتریش، آلمان و هند

آواتودی تهران: سازمان انتقال خون ایران در سراسر استانهای کشور با درخواست مکرر از مردم برای اهدا خون از طریق شبکە های استانی، مقدار قابل توجهی بیش از نیاز استانی و حتی کشور از مردم خون می گیرد آن را بە کشورهای اتریش، آلمان هند می فروشد.

منابع آواتودی در سازمان انتقال خون اعلام کردند کە بیشترین نیاز داخلی کشور پک سل خون است و سپس پلاکت و در آخر پلاسما، یعنی پلاسما با کمترین مصرف داخلی کمبود دارد. اما این سازمان با درخواست های مکرر از مردم خون مورد نیاز برای فروش بە شرکت های پالایشگر در آلمان، اتریش و هند را تامین میکند. 

شرکت های 'اوکتا فارما'ی اتریش و 'سی اس ال' پلاسمای آلمان از خریداران اصلی خون های مردم ایران هستند کە داروهای پلاسمایی و انعقادی را تولید می کنند.

آواتودی با شرکت اوکتا فارمای اتریش تماس گرفت مدیران این شرکت ضمن اینکە خرید خون از ایران را نە تکذیب کردند و نە تایید، حاضر نشدند بە سوالات ما پاسخ دهند. 

در حالیکە مقامات جمهوری اسلامی همیشە تحریم های آمریکا را برای کمبود دارو بهانە می کردند، اما در هیچ کدام از مراکز انتقال خون هیچ کمبود کیسە، پیلوت و کیت آزمایشگاهی وجود نداشت. این در حالیستکە تمامی کیسە، پیلوت و کیت های آزمایشگاهی خارجی هستند و از فرانسە، آمریکا، آلمان و سنگاپور تامین می شوند. 

برای پی بردن بە اوج دخالت سپاە پاسداران و اطلاعات در سازمان انتقال خون کافی است بدانیم کە فرزام معماری همکار پیشین سمیرا مرداپور، پرستوی بدام افتادە وزارت اطلاعات اکنون سخنگوی سازمان انتقال خون است.