Skip to main content

جنایت قتل دو بازداشتی سیاسی!

جنایت قتل دو بازداشتی سیاسی!
posted onNovember 16, 2021
nocomment

داود رحیمی و اسعد رامین دو بازداشتی کرد در شهرستان نقده توسط ماموران خامنه‌ای خائن پس از دستگیری و بازجویی به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. داود رحیمی٣۴ ساله و پدر یک دختر ١٠ ساله اهل شهرستان نقده همراه با داماد خانوادە (همسر خواهر) اسعد رامین دارای چهار فرزند و در حالیکه همسرش حامله است، در دهم شهریور ١۴٠٠ در جاده حد فاصل نقده به پیرانشهر توسط یگان ویژه اداره اطلاعات ارومیه هدف تیراندازی قرار گرفته و در حالیکه زخمی شده بودند، دستگیر شدند. اتهامی که به این دو قربانی وارد شده عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران عنوان شده است. این در حالیست که هیچ دادگاهی این اتهام را اثبات نکرده است. 

 پس از دو ماه و نیم بی‌خبری کامل از سرنوشت داود رحیمی و اسعد رامین، اداره اطلاعات به خانواده این دو زندانی خبر داده‌ که هر دو کشته شده و جنازه‌ای تحویل خانواده داده نمی‌شود و حق هیچگونه تجمع برای یادبود هم داده نمی‌شود. 

پدر داود رحیمی هم در دهه شصت توسط سپاه پاسداران کشته شده است. اداره اطلاعات ارومیه مسوول این جنایت است.