Skip to main content

 روند افشاگری‌ها بە نطنز رسید، ٥ انفجار بزرگ در تاسیسات رخ داده

 روند افشاگری‌ها بە نطنز رسید، ٥ انفجار بزرگ در تاسیسات رخ داده
posted onMay 1, 2021
nocomment

فریدون عباسی، در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده، در ١٥ سال گذشته، ٥ انفجار بزرگ در نطنز روی داده است.

به گفته این مقام جمهوری اسلامی ٢ مورد از این انفجارها در روزهای نمادین تقویم جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است.

خبرگزاری‌ نزدیک به سپاه پاسداران نوشته: اولین انفجار در سال١٣٩٠ روی داده است.

عباسی تاکید داشته که انفجار اخیر، که روز ٢٢ فروردین انجام شد، "خیلی خوب" طراحی شده بود.

زاکانی، یکی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی در مجلس، اعلام کرده بود، در انفجار اخیر چندین هزار سانتریفیوژ از رده خارج و بخش عمده تاسیات از بین رفته است.

در مصاحبه‌ای جداگانه، صالحی، عامل جمهوری اسلامی در سازمان انرژی اتمی، گفته بود انفجار تابستان گذشته برنامه هسته‌ای را برای مدت ٩ ماه به تعویق انداخته است.