تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مریم ابراهیم وند پس از سە سال بلاتکلیفی در زندان اوین بە دە سال و ٦ ما حبس محکوم شد

داعش در مقایسە بە نظام آخوندی سوء تفاهم بود، مریم ابراهیم وند پس از سە سال بلاتکلیفی در زندان اوین بە دە سال و ٦ ما حبس محکوم شد
posted onNovember 3, 2020
noتعليق

آواتودی تهران - مریم ابراهیم وند کارگردان و نویسندە سینما پس از سە سال بلاتکلیفی در زندان اوین، بە  اتهام ''نشر اکاذیب در مورد سپاە پاسداران، تلاش برای ساخت فیلم مبتذل و توهین بە رئیس جمهور" توسط قاضی قنبر نیا در دادگاە کارکنان دولت و با  کیفرخواست از شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه  بە ١٠ سال و ٦ ماە حبس محکوم شد. 

یکی از اتهامات این نویسندە و کارگردان سینما ساخت فیلم سینمایی پانسیون دختران در مورد تجاوز به دختران 'تحت عنوان تلاش برای ساخت فیلم مبتذل' است. فیلم پانسیون دختران با وجود مجوز از سازمان سینمایی، با شکایت اطلاعات سپاە پاسداران بە وزارت ارشاد توقیف شد.

اتهام های بی اساس همچون تلاش برای ساخت فیلم مبتذل بە مریم ابراهیم وند در حالیستکە او سعی داشت تجاوز بە دختران و مافیای سپاە پاسداران و فرار نخبگان از کشور را بە نمایش بگذارد.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰،  تهیە کنندە فیلمهای فیلم عشق ساندویچی،  ده روزپایانی، فیلم ماهمه تنهاییم و تهیە کنندە و کارگردان فیلم های پانسیون دختران،  ۲۴ سپتامبر و زمان بازگشت است.

خانم ابراهیم وند در تاریخ ۱ اردیبهشت امسال در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت پس از وعده مساعد مسئولان و تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات خود به اعتصاب غذایش پایان داد.